Child pages
  • Vanliga frågor - Autogiro

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Felkoder på debiteringar (fakturor)

Felkod

Förklaring

0

Inget fel eller makulerad betalning

1

Betalningen avvisad, täckning saknas.

2

Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (kontot avslutat eller medgivandet
är makulerat av betalaren i internetbanken)

4Betalningen avvisad, autogirokoppling saknas (pågående byte av kontonummer / uppläggning av medgivande)

9

Betalningen avvisad, förnyad täckningskontroll kommer att ske nästa bankdag

Felkoder på medgivanden

Dessa är självförklarande och visas på historikfliken på enskilda medgivanden samt i loggen på ekonomifliken på person. Det senaste felet visas även i "Senaste fel"-kolumnen i autogiromedgivandelistan (Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden)

...