Child pages
 • Betala med passerkort

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Funktionen aktiveras från Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd nycklar till betalning".

 

 • Dessutom behöver följande vara på: Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd förenklad kundkortsökning i kassan".

...


 • Sätt usePaymentKeyForPerson till true på inställningar Om man vill att abonnemangskunder ska kunna sätta skuld på armband i stället för kundkontot. Ger också möjlighet att lägga två separata skulder på samma kvitto vid betalning genom att läsa av flera armband i rad.
 • Alternativt kan det slås på för individuella datorer genom att sätta klientinställningen brp.register.port.customersearch=true. Detta gör BRP:s support. (warning)Varken brp.passage.port eller brp.entrySale.port får vara konfigurerat på klienten.
 • Efter att funktionen är aktiverad dyker en ny knapp upp i Kassan med följande symbol .
 • Denna knapp visar alla öppnade passerkortsbeställningar och man kan välja att ta upp en sådan beställning till kassan.
 • Starta om passageservern efter ändringar (BRP) så att utpasseringsläsarna hindrar kunderna från att passera ut med obetald kredit eller återstående laddat värde.Sätt usePaymentKeyForPerson till true på inställningar Om man vill att abonnemangskunder ska kunna sätta skuld på armband i stället för kundkontot. Ger också möjlighet att lägga två separata skulder på samma kvitto vid betalning genom att läsa av flera armband i rad.

Konfigurering av produkter

...