Child pages
  • Entré

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Produkter > Produkter > Ny, fliken "Basuppgifter", välj produkttyp "Entré".

Image Modified

(Klicka på bilden för att få den större)

...

Section


Column
width30%

Skapa inpassering vid försäljningstillfället:


Column
width70%

Gör att entrén skapar en inpassering vid säljtillfället så att giltighetstiden börjar ticka ned. Kräver inställningar BRP-personal måste göra för att fungera

Brponly
TitleKlientinställning

Klientinställningen brp.entrySale.port ska finnas på kassan och peka på registreringsläsaren de har knuten till samma kassa.
Section


Column
width30%

Aktivera skåp vid försäljningstillfället:


Column
width70%
 Gör att skåp blir tillgängliga direkt utan att inpassering behöver göras med entrén först (Gäller endast offlineskåp).


...

Section


Column
width30%

Öppnar särskild ingång:


Column
width70%

Kryssas för på produkter som ska användas för barnvagns- och rullstolsentréer. Är endast relevant på anläggningar som har en särskild spärr/grind för detta och där både den och den ordinarie spärren kontrolleras av samma Gantner-läsare.


Beteende vid passager

  1. Om du har giltighetstid 00:00 och du inte tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén om man passerar i en IN- eller INRE läsare.
  2. Om du har giltighetstid 00:00 och du tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén om man passerar i en IN- eller INRE läsare precis som ovan då ingen giltighetstid är satt.
  3. Om du har giltighetstid 06:00 och du inte tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén först 6h efter du passerat i en IN- eller INRE läsare. Under tiden kan du passera fritt i INRE läsare men inte IN-läsare igen efter första passeringen.
  4. Om du har giltighetstid 06:00 och du tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén först efter 6h efter du passerat i en IN- eller INRE läsare.
  5. Läsning i UT-läsare förbrukar alltid entrén oavsett.
  6. Om man nyttjar ett klippkort med entréer dras ett nytt klipp för varje förbrukad entré.


Entrépaket

På vissa anläggningar tillåts att en andel av behandlingspriset redovisas med en lägre momssats vilket ger samma pris till en privatperson med högre intäkt ex moms. För att hantera det kan man påföra ett entrepaket per person i samband med incheckning som hanterar omkonteringen av moms/intäkt.

Kontoplan för exempel:

Konto

Namn

1910

Kassa

2611

Utg moms 25%

2630

Utg moms 6 %

3100

Intäkt Spa (25% moms)

3500

Intäktsreducering Behandlingsentre (25% moms)

3501

Intäkt Behandlingsentre (6% moms)

I följande exempel köps en behandling för 500 kr varav 200 kr ska konteras om till lägre moms. Betalningen sker kontant.

Konto

Debet

Kredit

1910

500

 


3100

 


400

2611

 


100

3500

160

 


2611

40

 


3501

 


189,68

2630

 


11,32

Denna kontering uppnås genom att ha ett entrepaket som består av två (2) produkter. En med negativt pris på -200 kr inkl moms och en med +200 kr inkl moms. Nettot av detta blir då noll (0) kr.

Fliken resursbehov

I cloud går det att konfigurera resursbehov på entréprodukter. Detta gör att man kan begränsa antal entréer som kan säljas via API:t genom att sätta resursbehovet till en resurs med kapacitet.