Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inställningen har som grundvärde att det sparar kampanjer, vilket betyder att ni vid behov själva måste radera dessa manuellt.

GDPR

Vid pseudonymisering anonymisering av person så raderas personens e-postadress från listan "BRP". Det är alltså inte en uppsägning, där adressen fortfarande finns kvar i MailChimp men är markerad som uppsagd, utan adressen raderas helt och hållet.