Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är möjligt att via MailChimp göra utskick via en uppföljningspunkt. Detta är möjligt då MailChimp stöder skapande av kampanjer via deras API.
För att använda den här funktionaliteten så väljer man MailChimp som kanal i uppföljningspunkten. Detta är endast möjligt när MailChimp har korrekta inställningar.

Vill ni nyttja denna funktion och vill att avsändaren ska vara respektive kunds anläggning behöver ni skapa en uppföljningspunkt per anläggning.

Segment

Ett segment är ett urval av e-postadresser som ett utskick ska riktas till. Detta urval hanteras av BRP och styrs via vilken uppföljningspunkt som valts.

...