Child pages
  • Objektet produkt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Ansvarsfriskrivning:

Column
width70%

Om en produkt (Tjänst eller Abonnemang) har ansvarsfriskrivning satt med antingen 'Med' eller 'Utan' meddelande, så kommer kunden vid internetbokning, bli tvingad att acceptera ansvarsfriskrivning för att kunna gå vidare med bokningen. För att kunna konfigurera produkt till att använda ansvarsfriskrivning måste motsvarande meddelandemall 'Internetbokning - Ansvarsfriskrivning' vara konfigurerad. Eventuella ytterligare uppgifter från kunden utöver godkännandet, kommer att återfinnas i fältet 'Extern notering' på beställningsobjektet.

Höger kolumn

Section
Column
width30%

Bokbar via Internet:

Column
width70%

Om ikryssad kommer produkten att kunna bokas via internetportalen.

...