Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Lite anledningar till att man inte kan uppgradera och nedgradera abonemang. Nice to know, not need to know

...

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera".

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 • Det finns inte något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...

Nedgradera abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Nedgradera".

 

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 

 • Det finns inte något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.

...