Child pages
  • Objektet arrangemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Bokningsinformation:

Column
width70%

Vid bokning av arrangemang via Internet skickas det en beställningsbekräftelse via e-post. Väljer man en fil, t.ex. en PDF-fil, kommer den att bifogas i mejlet. Filer att välja mellan lägger man till i menyn Kontaktregister > Anläggningar, dubbelklicka på en anläggning och välj fliken "Dokument".

Section
Column
width30%

Minimiålder:

Column
width70%

Minsta tillåtna ålder på deltagare för att kunna registrera sig för arrangemanget

Section
Column
width30%

Kräv att arrangemangsdeltagare har personkoppling:

Column
width70%

Avgör om en personkoppling måste göras när deltagare registrerar sig för arrangemanget