Child pages
 • Export av personer och gruppaktiviteter till IdrottOnline

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Från bokningsschemat välj menyvalet Kontaktregister > Personer <F9>
 2. Klicka på Avancerat urval
 3. Växla till fliken Ekonomi 
 4. Välj de produkter som ger medlemskap
 5. Klicka på knappen Nytt urval
 6. Klicka på tabellrubriken Personnummer (skulle den saknas kan man aktivera kolumner under Kontaktregister > Inställningar > Personlista)
 7. Markera eventuella kunder som saknar personnummer
 8. Klicka på rapport och ta ut en ringlista eller så  välj Verktyg > E-post för att göra ett utskick.

Utländska medlemmar

Kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer på personkortet och välj därefter nationlitet i listan som dyker upp. Observera att Sverige ej finns bland valen då svenska medborgare måste ha ett personnummer.

Under Avancerat urval i personlistan finns möjlighet att söka fram personer som har rutan Saknar svenskt personnummer ikryssad.
Hittar ni inte den knappen be BRP support aktivera underlag för närvarostöd. 

Exportera till Idrott Online

...