Child pages
  • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brponly
TitleInfo

Benify körs hos NW, Göteborg Stad och Medley.

Benify visar väldigt svagt intresse för att kicka igång några fler kunder för att det innebär jobb för dem att sätta upp integrationen. Det enda vi kan göra är att be kunden tjata på sin benifyrepresentant.

Wellnet pilotar hos NW.

Söderberg & Partners kör live hos NW sedan 2016-07

...

titleInfo

BRP har möjlighet att ta emot beställningar från Benify/Wellnet/Söderberg & Partners.

 

Benify/Wellnet/Söderberg & Partners

...