Child pages
  • Entré

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Skapa inpassering vid försäljningstillfället:

Column
width70%

Gör att entrén skapar en inpassering vid säljtillfället så att giltighetstiden börjar ticka ned. Kräver inställningar BRP-personal måste göra för att fungera

Brponly
TitleKlientinställning

Klientinställningen brp.entrySale.port ska finnas på kassan och peka på registreringsläsaren de har knuten till samma kassa.

Section
Column
width30%

Aktivera skåp vid försäljningstillfället:

Column
width70%
 Gör att skåp blir tillgängliga direkt utan att inpassering behöver göras med entrén först (Gäller endast offlineskåp).

...