Child pages
 • Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror)

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Id (obligatorisk). Denna kolumn måste finnas som första kolumn i excelarket. Vid import av nya varor så lämnas den tom. Om den innehåller ett internt id för en produkt i systemet så uppdateras fälten på den produkten istället för att en ny skapas.
 • productType (obligatorisk). Vara eller Lagervara (fungerar även att ange som Item eller Stockitem).
 • Name (obligatoriskt) - Produktens namn
 • Number - Produktens nummer (som visas under namn på produktkortet i BRP). Om fältet är tomt vid import så tilldelar BRP produkten ett nummer. Vid import och uppdatering så hoppas varan produkten över om angivet nummer redan finns det finns en annan produkt i BRP med samma nummer. Vid uppdatering med detta fält tomt så behåller produkten ändå sitt nummer.
 • Supplier - Leverantör (BRP gör en sökning bland sina organisationer efter exakt det namn man skrivit och skapar en ny organisation om den inte finns). Enbart relevant för lagervara.
 • Barcodes - kommaseparerad lista med streckkoder för produkten.
 • Plu - produktens plu-kod. Enbart relevant för lagervara.
 • articleNumber. Enbart relevant för lagervara.
 • inPrice - Inköpspris. Enbart relevant för lagervara.
 • priceIncVat - försäljningspris inklusive moms
 • vat (obligatoriskt) - moms (t.ex. 25,00, OBS! ej %-tecken. Kontroll sker att en momsgrupp med denna momssats existerar)
 • productGroup (obligatorisk) - produktgrupp
 • account (obligatoriskt) - konto (kontroll sker att kontot existerar, används för produkter och att dess moms överensstämmer med den som anges för produkten)
 • showInRegister - Visa i kassamenyn. Värde yes eller no (visa ej om utelämnad).

...