Child pages
 • Webbkategorier

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Webbkategorier används för att gruppera ihop produkter med ett gemensamt namn och beskrivning. Webbkategorier används av APIv3 och av internetbokning v2i den nya kundwebben. Här är några exempel på när där webbkategorier används:

...

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Webbkategorier
 2. Klicka på "Ny"
 3. Fyll i "Namn" och "Beskrivning" (och översättningar för dem)
 4. Ange vilken typ av produkter som ska ingå i webbkategorin. En webbkategori kan bara innehålla produkter av en produkttyp.
 5. Välj produkter som ska ingå i webbkategorin
 6. Kryssrutan "Visa" måste kryssas i för att webbkategorin ska bli synlig (i t.ex. APIv3 och internetbokning v2)
 7. En visningsperiod kan anges om man vill att webbkategorin bara ska vara synlig under en viss period. Kryssrutan "Visa" måste vara ikryssad för att visningsperioden ska användas.
 8. Kryssa i "Framhäv" ifall webbkategorin ska "framhävas" när den presenteras i internetbokning v2exponeras med en annan färg i kundwebben.