Child pages
  • Bolag och anläggningar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att ta bort en logo så markerar ni logo-filen och klickar på ikonen "Soptunna".

Det finns även möjlighet att använda samma bild för samtliga anläggningar på ett bolag eller för hela installationen: Importera logon som vanligt på en anläggning och sök sedan fram den under Kontaktregister->Dokument, högerklicka och välj 'Ta bort alla kopplingar'. Då används den för hela installationen. Ska den bara användas för ett specifikt bolag så högerklicka och välj 'Koppla till Bolag'. Val av vilken logo som visas sker i följande prioritetsordning: anläggning, bolag, installation.

Samkörning fakturering i flera bolag

...