Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I dagsläget kan man endast frysa aktiva kontantabonnemang genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas ett fräsningsflöder bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

 

1. Legitimering

 

Här måste man legitimera sig som kunden själv eller ombud som gör frysningen.

 

2. Frysningsorsak

 

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna. 

 

3. Period

 

Här ska man välja frysningperiodens start och slut datum, dvs en frysningsperiod. Här visas också information om hur många dagar kunden kommer att spara och utnyttja utan att debiteras för när man väl tina upp abonnemanget

 

4. Sammanfattning

 

Här presenteras en sammanfattning av den angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på "Slutför"


...

Tina upp fryst abonnemang

...

Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på meny till höger om personuppgifterna på personkortet, annars är den dold. I övrigt är det ett snarlikt flöde som nyregistrering av kund som består av: "Legitimering" , "Personuppgifter", "Produktval och tilläggs val", "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

1. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den registrerade kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis att man har kontrollerat handlingarna. Skulle man sakna nödvändiga handling för att intyga sin kundtyp student och pensionär kommer man automatiskt att omvandlas till en ordinarie kund och bli tvungen att betala för ev. prisjusteringar om abonnemanget för den ordinarie kundtypen är dyrare än vad man betalade för vid registreringen på nätet.

...