Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

Panel
titleInnehållsförteckning
borderStyledashed

Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning

...

Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara synligt och valbart eller obligatoriskt.

KUNDRUTINERNA 

 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...

Söka och visa kund

Teckna abonnemang som ny privatkund

Teckna abonnemang som befintlig privatkund

Teckna abonnemang som ny organisationskund

Teckna abonnemang som befintlig organisationskund

Säga upp abonnemang

Frysa abonnemang

Tina upp abonnemang

Uppgradera abonnemang

Nedgradera abonnemang

Överlåta abonnemang

Intyga/Ändra kundtyp

Uthämtning av online köp

Personregistrering

Uthämtning av köp online

...