Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
titleInnehållsförteckning
borderStyledashed

Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning

...

BEGREPP

...

Kundtyper

Förenklande kundrutiner bygger på tre generalla fördefinerade kundtyper: ordinarie, student och pensionär som styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp.

...

men också obligatoriska produkter som till exempel administrationsavgifter. 

...

KONFIGURERING

...

Steg 1 - Konfigurera kundtyper

...

Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara synligt och valbart eller obligatoriskt.

KUNDRUTINERNA 

...

 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...