Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

och sedan associerar den prislista till inställningen för respektive kundtyp genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, Studentprislista och Pensionärsprislista."

Steg 2 - Konfigurera

...

huvudabonnemang

Vanligtvis bör en kundtyp bara ha ett fåtal abonnemangsprodukter utpekade. För att vi knyta ett huvudabonnemang till en specifik kundtyp räcker det att knyta den abonnemangsprodukten till den prislista som

har pekats ut som prislista för den kundtypen i "Steg 1 - Konfigurera huvudabonnemang" 

 

 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

...