Child pages
  • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Allmänt om förenklade kundrutiner

Förenklade kundrutiner är samling BRP Online funktioner där tanken är att man på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna utföra de vanligaste rutiner på en träningsanläggning.

...