Child pages
  • Försäljning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sökkriterie

Förklaring

Använd tidpunkt för debitering

Visar de produkter som debiterats, d.v.s. betalats i kassan, internetkassan eller fakturerats, inom valt tidsintervall. Observera att tidpunkten som används är när debiteringen utförs vilket innebär att en bakdatering av en fakturadatum inte påverkar denna sökning.

Använd bokningens starttid

Visar de produkter som är debiterade vid söktillfället och som utförts (har en starttid) inom valt tidsintervall. Observera att produkten inte nödvändigtvis behöver ha debiterats under angivet datumintervall för att komma med i resultatet. BRP söker fram de produkter som är debiterade vid söktillfället vid sökning av bokningen starttid

...