Child pages
  • Debitering av abonnemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video
DescriptionVideo: Debitera ett abonnemang
Link/Debitera_abonnemang/Debitera_abonnemang.html

Inställningar för abonnemang som faktureras månadsvis

Följande inställning på abonnemangsprodukten gör att abonnemanget debiteras månadsvis.

Image Added
(Klicka på bilden för att få den större)

Priset på abonnemanget ska vara satt till priset per månad. Vid försäljning i kassan kommer BRP att föreslå att kunden ska betala första månaden kontant.

Debitering av abonnemang

Abonnemang som inte är av autogirotyp debiteras från Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang". I listan visas de aktiva abonnemang som är markerade att ingå i debiteringsrutinen samt inte är debiterade längre än valt datum. Observera att abonnemangen bara debiteras ett intervall vilket nödvändigtvis inte är fram till det datum man angav.

...

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) kan man ange om man vill att kundkontoskulderna ska inkluderas eller ej vid faktureringen. Kontakta BRP:s support för att ändra denna inställning. Detta värde kan man också ställa in vid varje debiteringstillfälle.

Abonnemang som faktureras månadsvis

Följande inställning på abonnemangsprodukten gör att abonnemanget debiteras månadsvis.

Image Removed
(Klicka på bilden för att få den större)

Priset på abonnemanget ska vara satt till priset per månad. Vid försäljning i kassan kommer BRP att föreslå att kunden ska betala första månaden kontant.

För att skapa fakturor för abonnemang, använd dialogen Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang".