Child pages
  • Objektet rättighet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Produkter > Inställningar > Rättigheter

Section
Column
width30%

Namn:

Column
width70%

Ange gärna ett namn som hänvisar till typen av abonnemang som ska ges denna rättighet, t.ex. "Guldkort".

Section
Column
width30%

Prislista:

Column
width70%

Ger rättighetsinnehavaren vald prislista. Kan vara till exempel medlemspriser, kopplas då rättigheten till en abonnemangsprodukt får alla som har ett giltigt abonnemang handla till medlemspriser.

Section
Column
width30%

Inpasseringsrättigheter:

Column
width70%

Ger rättighetsinnehavaren rätt att passera in enligt inpasseringsrättighetens inställningar.

Section
Column
width30%

Enbart lokal anläggning:

Column
width70%

Section
Column
width30%

Visa vid inpassering:

Column
width70%

Om ikryssad visas rättigheten i inpasseringsdialogen. Kan vara användbart om vissa kunder t.ex. ska ha en handduk när de kommer.

Section
Column
width30%

Färg vid inpassering:

Column
width70%

Bakgrundsfärg på rättigheten när den visas i inpasseringsdialogen.

Section
Column
width30%

Externt ID:

Column
width70%

Anger namnet på en rättighet i ett externt system. Används om BRP är integrerat med Bewator Entro eller Metra.

Om BRP är integrerat med Bewator Entro kan två externa ID:n anges, en för män och en för kvinnor. De externa identifierarna separeras med semikolon. Personer som är män (eller där kön inte är angivet) får den första rättigheten i Bewator, personer som är kvinnor får den andra rättigheten i Bewator.

Exempel: Om man anger behörighet1;behörighet2 får män behörighet1 och kvinnor behörighet2.