Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Anläggning:

Column
width70%

Anläggningen där värdekortet kan nyttjas, d.v.s. är giltigt på. Kan endast förändras av en supportpersonal.

Section
Column
width30%

Typ:

Column
width70%

Produktnamnet som värdekortet registrerats under i BRP.

...