Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Aktivera funktionen kontrakt genom att bocka i Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Använd kontrakt". Denna inställning aktiverar flera nya menyer och knappar och kräver en omstart för att fullt aktiveras.
 2. Bestäm vilka tjänster som ska gå att koppla till kontrakt
  1. Det är bara tjänster som kan kopplas till kontrakt och tjänsterna får bara ha ett resursbehov.
  2. På produktkortets basuppgiftsflik finns en kryssruta med texten "Kan användas i kontrakt", bocka för den på de produkter du vill använda i kontrakt.
 3. Ställ in kontraktsperioder
  1. Under Produkter > Inställningar > Kontraktsperiod ställer man in kontraktsperioden. En kontraktsperiod kan liknas vid en termin, en sportanläggning har ofta uppehåll i sina kontrakt under sommaren och runt jul då endast strötider bokas. Har man inga uppehåll skapas kontraktperioderna lämpligtvis för ett helt år i stället.
  2. Förutom start- och slutdatum anger man här även startvecka för terminen. Den har inget med årets veckonumrering att göra utan syftar på ordningen på veckorna inom kontraktsperioden. Ordningsnumret är till för att styra kontrakt som repeterar varannan vecka eller ännu mer sällan.

...