Child pages
  • Medlemskap

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I produktinställningarna finns en inställning på basuppgiftsfliken som heter "Kontrollera Kräver medlemskap vid inpassering". Kryssa i den så stoppar systemet alla kunder vid inpassering som försöker passera in med den produkten om de saknar ett giltigt medlemskap.

...