Child pages
 • Abonnemang (statistik)

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Abonnemang

Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang?

 • "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period.
 • "Ingående" - alla abonnemang som är giltiga vid periodstarten.
 • "Förnyade" - Abonnemang som löper ut under vald period och där ny debitering har skett. Abonnemang som kräver autogiro betraktas som förnyade först när bindningstiden löpt ut, tills dess är de befintliga.
 • "Nya" - nya abonnemang.
 • "Avslutade" - abonnemang som löper ut under vald period och där ingen ny debitering har skett.
 • "Utgående" - totalt antal abonnemang vid periodens utgång, existerande + nya - avslutade.

Makulerade abonnemang försvinner helt ur statistiken.

Exempel på hur abonnemang betraktas: abbstatistik.pdf

Varför får jag olika resultat när jag tar fram abonnemangsstatistik från olika ställen?

Avancerat urval ger exakt samma resultat på abonnemang och personer. Det enda som skiljer dem åt är att en person kan betala flera abonnemang och därför kan man ibland få ett något lägre antal träffar i personlistan än i abonnemangslistan.

Skillnaden mellan Avancerat urval och Abonnemangsstatistiken är större:
När man kryssar i rutan "Giltiga" i avancerat urval söker den på de abonnemang som är giltiga just nu. Det ger alltså en ögonblicksbild, medan statistiken redovisar alla abonnemang som är giltiga och som går ut i det sökta intervallet. Ett abonnemang kan komma med här om man till exempel flyttar fram startdagen några dagar, eller om abonnemanget har gått ut i intervallet men innan dagens datum.

Uppsägningsorsak

Statistik > Abonnemang > Uppsägningsorsaker

Ett abonnemang kommer med i statistiken om abonnemanget sägs upp via "Säg upp"-knappen på abonnemanget. För att använda uppsägningsorsaker behöver de läggas in via menyn Produkter > Inställningar >Uppsägningsorsaker.

Den månad som abonnemanget räknas i baseras på abonnemangets slutdatum, d.v.s. datum som är senast av bundet och debiterat t.o.m. Det är alltså inte uppsägningsdagen som används.

Medlemmar utan gällande abonnemang

Medlemmar som har slutat, d.v.s. de som har haft ett abonnemang men nu inte har något aktivt.

 1. Gå till Kontaktregister > Personer
 2. Klicka på "Avancerat urval"
 3. Gå till ekonomifliken
 4. Markera endast parametern "Abonnemang", "Markera alla"
 5. Klicka på "Nytt urval". Nu visas alla era kunder som har något sorts abonnemang vare sig det är aktivt eller ej.
 6. Klicka på "Avancerat urval" igen
 7. Gå till ekonomifliken och bocka i "Giltiga" i abonnemangsurvalet
 8. Klicka på "Uteslut från urval". Nu visas alla kunder som har ett abonnemang men som för tillfället inte har något aktivt.

Om ni önskar begränsa urvalet till att enbart gälla kunder i åldrarna 20 - 30 utan något aktivt abonnemang kan ni lägga till:
Börja med att söka fram alla kunder i åldern 20 - 30 år med ett aktivt abonnemang genom att gå till fliken "Basuppgifter" och fyll i fältet "Ålder".

Abonnemang som löper ut

Medlemmar som har ett abonnemang som löper ut den sista december

 1. Gå till Abonnemangslistan (Produkter > Abonnemang)
 2. Klicka på "Avancerat urval"
 3. Ange i fältet "Löper ut" inom vilket datumintervall som abonnemangen ska löpa ut. I vårt exempel anger ni den sista december i båda fälten.
 4. Klicka på "Nytt urval". Ni visas alla abonnemang som löper ut den sista december.

Värde av AG-abonnemang

Statistik > Abonnemang > Värde av AG-abonnemang

Tar fram en uppskattning av framtida månadsintäkter för AG-abonnemangen.
Parametrar är startmånad, slutmånad, anläggning och Inkludera förnya automatiskt (om beräkningen ska förutsätta att abonnemangen fortsätter förnyas efter bindningstidens slut).

Beräkningen tar för tillfället inte hänsyn till att enskilda abonnemang kan ha:

 • frysningar
 • prisjusteringar
 • extra engångsbetalningar
 • kan ta slut under månaden (räknas som hel månad)