Child pages
  • Provision

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Om flera nivåer registreras så beräknas provisionen alltid stegvis men om "För allt" anges innebär detta att provisionen beräknas på hela försäljningssumman enligt den procentsats som angetts för angiven försäljningsnivå. Har "Stegvis" angetts beräknas provisionen på de summor som angetts i nivåerna.

Exempel

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="4ebdeabb-acaa-48a5-bdd1-51b334752ddc"><ac:plain-text-body><![CDATA[

Säljbelopp

Provision[%]]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

10 000,00

10

15 000,00

20

Provision ges Stegvis:
Säljer den anställde för 18 000 ges 20% på det som överstiger 15 000 och 10% på det som överstiger 10 000 upp till nästa nivå. Alltså 3 000 * 20% + 5 000 * 10% = 1 100.

...