Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Används för att lista antal besök per person under en period. Inpasseringar som inte är ett nytt besök räknas inte med kolumnen Antal besök i listan. Kolumnen Senaste besök visar personens senaste försök att passera in. Detta kan vara förvirrande när man till exempel gör en sökning på personer med 0 besök under en period och ser att vissa personer har ett senaste besök mitt i det sökta datumintervallet, men det beror alltså på att personen har gjort ett misslyckat inpasseringsförsök då.

...

Exempel
Hur tar man fram vilka kunder med ett giltigt abonnemang som inte har tränat på anläggningen den senaste månaden?
Kontaktregister ->Personer> Personer.

Steg 1

Börja med att först göra ett Advancerat "Avancerat urval" på:
Anläggning: välj aktuell anläggning
Abonnemang: Alla, giltiga
Tryck på "Nytt urval".
Nu har du en lista på alla med giltiga abonnemang på aktuell anläggning.

Steg 2

Tryck på Advancerat "Avancerat urval" igen. I detta val ska du bara välja:
Senaste besök: ange t.ex 2009. 2011-0306-01 - 20092011-0306-3130
Tryck på "Uteslut från urval".
Nu tog du bort alla som tränat den senaste månaden från listan, kvar blir dem som inte tränat.