Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Besöksstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök. :

  • Första inpasseringen per abonnemang och dag
  • Första inpasseringen per entré och dag
  • Alla inpasseringar där klipp dragits från ett klippkort

...