Child pages
  • Kortanpassning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anpassning av person och organisationskort

Under Kontaktregister > Inställningar kan systemet anpassas så att information som är relevant för er verksamhet efterfrågas när en kund registreras.

...

Förutom grupper och kategorier kan följande fält på kundkortet konfigureras:*

  • Tjänstetitlar

...

  • Organisationsavdelningar

...

  • Branscher

...

  • Säljstatus

...

  • Förmånsstatus

...

  • Regioner