Child pages
  • Planeringslistor

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video: Planeringslistor

Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

...

Section
Column
width30%

Visa möblering:

Column
width70%

Anpassning av planeringslistor

Etiketter kan användas för att anpassa planeringslistor efter verksamhetens behov.

Exempel:
Vilka konferenslokaler i Stora huset behöver förberedas för kaffeservering?
Verksamheten har registrerat resursetiketten "Stora huset" och kopplat alla bokningsbara konferensrum belägna i Stora huset till denna etikett. De har även registrerat produktetiketten "Kaffeservering" och kopplat tjänsterna för kaffebokning till denna etikett.
För att få en planeringslista som visar vilka rum som bokats för kaffeservering i Stora huset en viss dag anges aktuellt datum som datumintervall, produktetiketten "Kaffeservering" och resursetiketten "Stora huset".

...