Search

Help

Page 2 of 2. Showing 18 results (0.015 seconds)

 1. Support

  gruppaktivitetsbokningen bort? Varför visas personens namn med kursiv stil? Varför kan inte kunden betala via webbokning? Varför har köpet inte registrerats trots att pengar
  DokumentationMar 18, 2016
 2. Betalsätt

  för att betala fakturor. Använd som internetbetalning Betalsättet kan användas för betalning via er webbokning. Snabbknapp för jämn betalning Sätt en
  BRP CloudFeb 15, 2019
 3. Projektuppstart

  webbokning, appar och förväntningar Diskutera OCR för vanliga fakturor Diskutera kundkiosk Informera kunden att ändringar som utförs kan ha
  DokumentationJan 25, 2012
 4. Personuppslagning

  https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytafornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html?q=tilltalsnamn https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytafornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html?q=tilltalsnamn   Webbokning När
  DokumentationMar 06, 2018
 5. Betalsätt

  basvalutan. Använd som internetbetalning: Betalsättet kan användas för betalning via er webbokning. Rollbegränsning: Om detta är valt så
  DokumentationOct 25, 2019
 6. Bokningsregler och avbokningsregler

  webbokning. Regler som kopplas till "Tjänster" påverkar både bokning via webbokningen samt när ni själva bokar in kunder direkt i BRP. Skapa en bokningsregel
  DokumentationAug 10, 2017
 7. Wellness Cloud

  Cloud. När kunden slutfört aktiveringen kan de logga in i BRP:s webbokning och där klicka på länken till Wellness Cloud och bli direkt inloggad utan att behöva
  DokumentationSep 30, 2015
 8. 25

  https://dok.brpsystems.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=64782618 Webbokning: Inställningar för kundwebben är nu samlade i Inställningar > Kategori … Access 6xxx, tex för handikappappgrind. Styrs med flagga på personkortet eller entré-produkt. (aktiveras av BRP) Webbokning: Möjligt för kunden att säga upp
  DokumentationApr 25, 2018