Search

Help

Page 1 of 2. Showing 18 results (0.01 seconds)

 1. Varför kan inte kunden betala via webbokning?

  För att kunderna ska kunna betala via webbokningen måste de ha cookies och javascript aktiverat. Kundens webbläsare måste även stödja SSL (https). Om kunderna har aktiverat cookies och javascript men ändå inte kan genomföra betalning ber vi er skicka ett mail till support@brpsystems.se. För att supporten ska kunna hjä
  DokumentationDec 01, 2014
 2. FAQ - SSL och krypterade sidor i webbokning

  Varför ska vi använda SSL/TLS i webbokningen? Med SSL/TLS blir kundernas lösenord och information skyddan på vägen mellan webbservern och kundens webbläsare. Google ger högre sökranking för sidor som är krypterade med SSL/TLS. En längre förklaring finns här: https://webbstrategiforalla.se/nar-ska-man-anvanda-https/
  DokumentationSep 01, 2016
 3. dator_specifikationer_övergripande.pdf

  Internet Vem har ni som Internetleverantör. Är det statiskt eller dynamiskt IP-adress till anläggningen? Statiskt IP krävs för att köra webbokning på en egen … . __________________________________________________________________________________ Kortbetalning Har ni idag kortbetalning? Även för webbokning? Om inte och ni ska ha - har ni sökt
  Dokumentation / … / Leverans och utbildningAug 18, 2009
 4. FAQ - Vanliga frågor

  frågor Vad kostar det? Om ni redan har vår nuvarande webbokning ingår det i er licens. Ändringen debiteras löpande. För internethandel tillkommer kostnader … PDF.png Vad krävs av oss? Har ni redan vår äldre webbokning krävs ett antal konfigurationsändringar för att komma igång. Ni får hjälp med detta i vårt
  BRP Webb 2.0Apr 16, 2019
 5. Utbildning - Uppstart

  Övergripande Få tag på lite information som hjälper oss förstå kundens verksamhet. Fråga kunden om anläggningen, antal medlemar, omsättning, verksamhet AG eller inte? Webbokning? Webbförsäljning Roller Här hjälper vi kunden med deras egen infrastruktur. Bestäm Systemägare Bestäm
  DokumentationNov 09, 2011
 6. Fakturera internetbokningar

  Alla bokningar hanteras på ett likartat sätt oavsett om de bokats via er webbokning eller av er personal direkt i BRP. Det finns dock ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid fakturering av webbokningar och det är hanteringen av "övergivna" bokningar. Se Automatisk avbokning av övergivna bokningar för mer
  DokumentationMar 07, 2012
 7. Webbyråer med BRP-kompetens

  Nedanstående är företag som vi kan rekommendera om ni vill anpassa BRP:s webbokning. Det finns två sätt att göra anpassningar, antingen genom att med css förändra utseendet på den befintliga webbokningen eller att via API göra en helt egen integration. API:t ger större frihet men kräver mer arbete än en css
  DokumentationJun 29, 2015
 8. Komma igång

  I den nya kundwebben har vi fokuserat på att allt ska vara lätt och smidig för slutkunden. Ni kommer att behöva göra ett konfigurationsarbete. Använder ni redan idag BRP:s äldre webbokning är detta arbete relativt enkelt. Vi har ett brandingpaket där vi hjälper er igång och lägger på en design som går i stil med er
  BRP Webb 2.0Oct 03, 2016
 9. Anpassning av internetbokningens färger och layout

  Enkla anpassningar Lite kort om vad som kan konfigureras i BRPs webbokning. Om ni väljer att inte anlita en webdesigner för att göra anpassningar av … : findServices.top.1=Välkommen till Anläggning 1:s webbokning findServices.top.2=Välkommen till Anläggning 2:s webbokning findServices.bottom=Det här står långt nere
  DokumentationAug 26, 2013
 10. Personkortet - Meddelanden

  in kunden i BRP. Om ni har en kundkiosk får kunden ett besked om att det finns ett meddelande när kunden loggar in i denna. Använder ni webbokning kan kunden
  DokumentationJul 07, 2011