Search

Help

Page 5 of 19. Showing 184 results (0.032 seconds)

 1. Bokning av personalresurser

  Med funktionen Bokning av personalresurser kan personalen få en överblick över vilka bokningar som de är inbokade på men även utföra vissa handlingar på … Logga in i BRP Online Välj Bokningar > Mina bokningar i sidomenyn Nu visas de tjänstebokningar och gruppaktivitetsbokningar som den inloggade personalen är
  BRP OnlineMay 16, 2017
 2. Tillgängliga rapporter

  utan moms   Bokningar Planeringslista Listar valda bokningar Ny sida per dag, Visa beställningsnummer, radbryta resurser Personer Lista … Kontrakt Kontrakt för valda personer innehållande personuppgifter och autogirouppgifter   Personer Bokningar, alla Samtliga bokningar för valda
  DokumentationOct 01, 2013
 3. Förbereda, rapportera och låsa tid

  instämplingarna. För anställda med timlön är arbetad tid = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång)   Månadslön, närvaro från tidstämpling Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass Månadslön, närvaro från bokningar Timlön, bokningar  Timlön
  DokumentationSep 24, 2014
 4. Personkortet - Basuppgifter

  enligt GDPR Kön: Ange kön på personen: Man eller Kvinna. Används t.ex. vid urval, statistik, könskontroll vid inpassering. Födelsedag: Datum för personens … bokning efter X antal noshows" kan man ange att personen ska stängas av efter X missade bokningar. När bokningsspärr visas gäller det för aktuell anläggning. Om
  DokumentationJun 21, 2018
 5. Planeringslistor

  http://dok.brpsystems.se/brp/video/Kontoplan/Kontoplan.html Bokning > Planeringslistor En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera bokningarna efter: Fr.o.m: Ange fr.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska
  DokumentationAug 17, 2012
 6. Inställningar Internetbokning

  resursbeläggningen. Tillåt avbokning av tjänster: Anger om kunderna ska kunna avboka sina egna bokningar från Internet. Bokningar i förfluten tid går aldrig att avboka. Debiterade bokningar kan bara avbokas om "Tillåt avbokning av debiterade tjänster" är på. Tillåt avbokning av debiterade tjänster
  DokumentationNov 29, 2019
 7. Fakturera internetbokningar

  Alla bokningar hanteras på ett likartat sätt oavsett om de bokats via er webbokning eller av er personal direkt i BRP. Det finns dock ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid fakturering av webbokningar och det är hanteringen av "övergivna" bokningar. Se Automatisk avbokning av övergivna bokningar för mer
  DokumentationMar 07, 2012
 8. Förutsättningar Bokning av personalresurser

  skyldig att betala en avbokningsavgift. Provision på avbokningsavgiften går till ... (ej implementerat ännu). Rättighet Flytta debiterade bokningar För att få ändra tid på en tjänstebokning som är debiterad krävs det att personalen har rättigheten Flytta debiterade bokningar. Personalresurser Konfiguration
  BRP OnlineNov 27, 2019
 9. Begrepp

    Bokningsbar tid Den tiden då bokningar kan göras och den tiden personen förväntas arbeta Antingen arbetspass eller schema i BRP   Attestgrupp En grupp … ). Bokningar med tidskoder (utom bokningar för frånvaro) ignoreras. Tillåter ej övertid. Endast frånvaro exporteras till lönesystem. Arbetspass, kopplade till aktuell
  DokumentationSep 19, 2016
 10. Sätt att gå till kassan

  Ikonen i beställningsvyn tar med beställningen samt kundens förfallna bokningar till kassan. "Ctrl-K" tar med markerad bokning med tillhörande varor samt kundens förfallna bokningar. "Shift-K" markerar bokningar för betalning i kassan. "K" tar sedan dessa till kassan. "Kassaknappen" och "Nej" ger en helt
  DokumentationMay 12, 2011