Search

Help

Page 4 of 19. Showing 184 results (0.026 seconds)

 1. FAQ

  "Gruppaktiviteter" och inte under "Statistik". - Vi skriver löpande nya statistikrapporter, se rubriken "Funktionalitet på gång" nedan för att se vad som är på gång in i … man på egna bokningar i Cloud? Detta görs på samma sätt som tidigare via BRP Online. BRP-bokningar i mobilen Påverkar övergången till Cloud de som redan
  BRP CloudNov 27, 2019
 2. Beläggningsgrad

  Statistik > Beläggningsgrad Beläggningsgrad Beläggningsgradsstatistiken visar hur stor del av tiden resurserna är bokade. D.v.s. bokad tid dividerad med schemalagd tid (hänsyn tas både till arbetspass och schemalagd tid). Det finns även möjlighet att visa antalet bokningar samt antalet bokade timmar, i dessa två
  DokumentationFeb 02, 2012
 3. Roller och användarrättigheter

  registrera kunder och göra bokningar. "Tittare" som kan se information men inte lägga till ny eller göra ändringar. Du kan anpassa de befintliga rollerna eller skapa … rättighet (Från version 2015.1801) Avboka debiterade bokningar Ger rätt att avboka en bokning även om den är debiterad. Avboka noshows Rätt att
  DokumentationDec 06, 2019
 4. 22

  . Man får nu reda på hur många deltagare som kommer att avbokas innan man släpper platser på en gruppaktivitet. Bokningar på väntelistor räknas nu som ordinarie gruppaktivitetsbokningar när bokningsreglerna skall avgöra hur många bokningar en person kan boka in. Ekonomi Debiteringsrutinen för
  DokumentationMar 23, 2007
 5. 23

  bokningar under ett visst datumintervall. Det går att visa inköpspris i Statistik - Försäljning per produkt. Rapportmallar Möjligheten att exportera … - Inställningar - Personlista. Under  fliken Bokningar i kundkortet har knappen "Historik" lagts till. Den visar kundens beställningshistorik. Det går att ställa
  DokumentationSep 06, 2007
 6. Webinar

  lägga in en ny kund Att förstå alla flikar på kundkortet Boka in en bokning i vyn Ändra en bokning (byt dag, klipp ut, boka in flera bokningar i rad …   Lagerförändringsjournal  Webinar #11 - Medlemsstatistik abonnemang, abonnemangsförsäljning. Övrig Statistik.  Definera vad medlem är för er a. Max dagar
  DokumentationMar 15, 2016
 7. Begreppslista

  avbokningar. Avbokningsregel Hanterar avbokningsavgifter som debiteras era kunder om de avbokar. B Beställning Består av en eller flera bokningar. Besök … "Resultatenhet" och "Projekt". Namnen är ändringsbara och utgör sorteringsbegrepp för statistik och bokföringsunderlag där bl.a. försäljning presenteras per
  DokumentationFeb 06, 2013
 8. Utbildning - Ekonomi

  bokningar. Under utbildningen: Identifiera verksamhetens produktetiketter och lägg till dessa i BRP Exempel på hur en träningsanläggnings produktetiketter kan se ut … resultatenhet. Namnen är ändringsbara och utgör sorteringsbegrepp för statistik och bokföringsunderlag där bland annat föräljning presenteras per dimension
  DokumentationNov 27, 2012
 9. GDPR

  (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp … personuppgifter till att referera till personprofilen. Rutiner Undvik att skriva in personuppgifter i meddelandefälten på bokningar och beställningar eller i
  DokumentationMar 25, 2019
 10. Kapacitetsbokningar

  Bokningar med kapacitet i kalendern. Stapel för antalet bokade Likt gruppaktiviteter så finns det en stapel som visar hur stor andel av kapaciteten för en … med flera tider med olika bokning- och debiteringsgrad Debiteringar i kort Det framgår i bokningskortet vilka bokningar som är debiterade. image2019-12
  BRP CloudDec 10, 2019