Search

Help

Page 3 of 19. Showing 181 results (0.009 seconds)

 1. Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för den anställde. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta. För bokningar som ska vara … för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand). För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen. bokningen måste ligga
  DokumentationApr 30, 2014
 2. Arrangemang med deltagarimport, färdighet och statistik

  -> "Gruppaktiviteter" > "Sök gruppaktivitet" >  "Hantera" > Välj ett progressionsvärde som gäller för respektive deltagare Redovisa statistik för deltagarna progression
  DokumentationJan 10, 2017
 3. Bokningar och beställningar

  Bokningsvyn Bokningsetiketter Bokningsmeddelanden Prenumeration och visning av egna BRP bokningar i andra kalendrar Beställning och preliminär beställning Bekräftelser Beställningspåminnelser Avbokning Avbokningstyper
  DokumentationMar 08, 2017
 4. Mina bokningar - Gruppaktiviteter

  Gruppaktivitetsbokningar visas endast i fliken Kommande bokningar där antalet deltagare framgår. I nuläget kan inga handlingar utföras på gruppaktivitetsbokningar från BRP Online.
  BRP OnlineJan 24, 2018
 5. Månadslön, närvaro från bokningar

  bokningen i BRP. Vid tillägg så kan dock den anställde manuellt lägga till närvaro enligt Justera arbetad tid. Kontrollera flextid Kontrollera bokningar
  DokumentationApr 30, 2014
 6. Skapa fakturor för beställningar, kunder eller organisationer med odebiterade bokningar

  Video: Massfakturering https://youtu.be/-LHvqFw6YWE Ekonomi > Fakturering > Fakturering Visar odebiterade bokningar som är kopplade till en person eller en organisation. Gruppering Odebiterade bokningar kan grupperas enligt följande alternativ inför fakturering: "Per beställning" "Per organisation" - där
  DokumentationAug 10, 2017
 7. Marknadsaktiviteter (statistik)

  En marknadsaktivitet är en kontakt mellan en kund och en personal, exempelvis ett inkommande telefonsamtal. Genom att registrera marknadsaktiviteter får ni en bättre överblick över era kontakter med en kund eller en organisation. Man kan också registrera planerade kundkontakter, tilldela dem till någon i personalen
  DokumentationFeb 02, 2012
 8. Åldersfördelning (statistik)

  Åldersfördelning Visar hur åldersfördelningen är på anläggningens kunder. Man kan styra storleken på åldersgrupperna genom att ändra Intervall 10 år. Man har även möjligheten att bara ta med de kunder som har giltiga abonnemang. Åldersfördelning bidrag Visar antalet pojkar respektive flickor i olika åldersgruppe
  DokumentationJul 05, 2011
 9. Timlön, arbetspass + bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass Under månaden Säkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de tillfällen som är lönegrundande. Vid månadsslut Lås månad
  DokumentationJun 17, 2015
 10. Roller och användarrättigheter

  registrera kunder och göra bokningar. "Tittare" som kan se information men inte lägga till ny eller göra ändringar. Du kan anpassa de befintliga rollerna eller skapa … rättighet (Från version 2015.1801) Avboka debiterade bokningar Ger rätt att avboka en bokning även om den är debiterad. Avboka noshows Rätt att
  Dokumentationabout 4 hours ago