Search

Help

Page 2 of 19. Showing 184 results (0.009 seconds)

 1. Abonnemang (statistik)

  Abonnemang Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang? "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period … abonnemanget har gått ut i intervallet men innan dagens datum. Uppsägningsorsak Statistik > Abonnemang > Uppsägningsorsaker Ett abonnemang kommer med i
  DokumentationAug 10, 2012
 2. Personkortet - Bokningar

  Visar alla kundens bokningar, t.ex. tjänstebokningar, platsbokningar på gruppaktiviteter och arrangemang samt abonnemangsbokningar. Ni kan välja att visa kundens bokningar genom att klicka på: Knappnamn Ger resultat Alla Kundens samtliga bokningar i BRP (se under Historik för att se avbokade
  DokumentationApr 27, 2011
 3. Bokningar

  Exempel Se Exempel bokningar - bokningar Filter Det går att skapa en lista med urvalskriterier genom att klicka på knappen "Filter". Varje rad i … utan värden kommer inte att ge några sökträffar. När du är nöjd med urvalet klickar du "OK" i filter-dialogen. De bokningar som matchar alla kriterier kommer att
  DokumentationMar 02, 2018
 4. Kontrollera bokningar

  Personal > Tidrapport I månadssammanställningen visas totalt inrapporterad tid från bokningar per dag. Klicka "Ändra" för att se detaljer för en specifik dag.  I dagssammanställningen visas bokningar för aktuell dag. Vid gruppaktivitet så står även aktivitetens beskrivning i kolumnen beskrivning.
  DokumentationMar 13, 2014
 5. Hitta odebiterade bokningar

  Ekonomi > Odebiterade bokningar Här visas en lista med de bokningar vars förfallodatum är äldre eller lika med idag. Enbart bokningar för den aktiva … endast en rad markeras tas kunden till kassan och kundens alla förfallna bokningar visas. Om flera rader markeras visas dessa rader i kassan utan att någon kund
  DokumentationSep 12, 2011
 6. BRP-bokningar i mobilen

  I BRP finns det möjlighet att som anställd prenumerera på egna bokningar och på det sättet får in de i andra kalendrar  tex Outlook, Google- eller Apple … användarnamn och lösenord. Klicka på ditt namn upp i högra hörnet Välj "Bokningar" i menyn Välj din typ av kalender Google Calendar är lite speciell så där får du
  DokumentationMar 18, 2016
 7. Automatisk avbokning av övergivna bokningar

  Denna funktion är en schemalagd aktivitet som aktiveras av BRP. Syftet är att bokningar som görs i internetbokningen men inte betalas eller bekräftas ska … kundvagnen. Gruppaktivtetsbokningar raderas aldrig. Debiterade bokningar raderas aldrig. Enbart bokningar på preliminära beställningar raderas. Ej debiterbara
  DokumentationDec 20, 2018
 8. Timlön, bokningar

  Förberedelser Lägg in arbetspass i BRP för timanställda Under månaden Justera arbetad tid Kontrollera flextid Kontrollera bokningar Ledighet och frånvaro Vid månadsslut Lås månad
  DokumentationApr 30, 2014
 9. Mina bokningar - Tjänster

  BRP-klienten kan man via menyn Bokning > Bokningar filtrera på ej utförda bokningar och sen välja flera bokningar och via högerklicksmenyn markera dem som utförda. Ny bokning En ny tjänstebokning bokas från startsidan Mina bokningar. För att boka en tjänsteprodukt ska följande utföras: Välj kund. Om kunden inte
  BRP OnlineMay 16, 2017
 10. Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

  . För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid)  bokningen bör ligga på ett arbetspass. den anställde ska vara instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand). För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen
  DokumentationApr 30, 2014