Search

Help

Page 1 of 5. Showing 44 results (0.007 seconds)

 1. Objektet schema

  prislista. Schemaperioder: Minst en schemaperiod måste anges annars förblir bokningsvyn för de resurser som detta schema kopplas till grå eftersom ingen tillåten bokningstid (öppettid) har angetts. Blir detsamma som om inget schema har angetts. Namn: Använd ett namn som tydligt anger vad schemaperioden avser
  DokumentationJun 16, 2011
 2. Varför är resursvyn grå?

  Varför kan inte resursen bokas - bokningsvyn är grå? Om detta är en resurs som ska gå på schema så börja med att kontrollera att resursen är kopplad till ett aktuellt schema. Gå till Produkter > Resurser och välj aktuell resurs genom att dubbelklicka på resursen eller genom att markera den och därefter klicka
  DokumentationApr 06, 2011
 3. Tjänstebokning via Internet

  " samt i "Visa schema". Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visning av schema" För att ge en översikt över när resurser, t.ex. tennisbanor … > Inställningar (Internetvisning) > "Visa beställarens initialer på bokningar i schema" (kräver "Visning av schema" ovan) Som standard visas texten "upptaget" på
  Dokumentationyesterday at 09:01 PM
 4. Scheman och schemaavvikelser

  Scheman Produkter > Inställningar > Scheman Objektet schema Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar (om en resurs inte har något schema kan den ändå öppnas med arbetspass). Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig samt för att ha
  DokumentationApr 13, 2017
 5. Schemalagd öppning av dörrar

  Kräver version 2016.1602 eller nyare.  Det finns möjlighet att koppla ett schema till Gantner läsare av typen Gat Access 6xxx. När schemat är öppet står dörren öppen och lyser grön. Utanför schemalagd tid gäller normal inpassering.    Schema kopplingen sätts upp av BRP-support. 1) Välj en port av typen GAT Access
  DokumentationNov 18, 2016
 6. Objektet pris

  flera pris om prislistor används. Ange enligt vilken prislista som priset i prisfältet, alternativt rabattfältet, längre ner på sidan avser. Schema: Om ni väljer att koppla ett schema till ett pris/prislista kommer det angivna priset att väljas framför standardpriset under det tidsintervall som schemat avser, t.ex
  DokumentationJan 12, 2012
 7. Läsare och in- utpasseringsrättigheter

  Scheman för inpassering Om man t.ex. vill ha en inpasseringsrättighet enbart för förmiddagar så kan ett schema för dessa tider skapas. Om tiden överensstämmer med ett redan existerande schema så kan detta användas, men det rekommenderas inte. Spärr Spärrar läggs upp av BRP. En spärr är ett fysiskt hinder, något
  DokumentationFeb 17, 2014
 8. Inställningar Färger

  . Färg för arrangemang: Visas i bokningsschemat för bokningar som ingår i ett arrangemang. Färg för öppet schema: I bokningsschemat, den bakgrundfärg i schemat som representerar ledig tid, d.v.s. där det finns schema eller arbetspass men ingen bokning. Färg för stängt schema: Visas i bokningsschemat när resursen är
  DokumentationFeb 17, 2014
 9. In- och utpasseringskontroll

  inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare. inpasseringsrättighetens schema tillåter inpassering vid aktuell tidpunkt. För "Entréer" kontrolleras att: entréns inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare. inpasseringsrättighetens schema tillåter inpassering vid aktuell tidpunkt. För
  DokumentationJun 17, 2015
 10. Webinar

  Johan 2016-02-16 10:00 5 Resurser - schema - arbetspass Matilda 2016-02-18 10:00 6 Rättigheter, inpasseringsrättigheter, schema, läsare Jonas … , schema & arbetspass Skapa Schema Skapa resurs Skapa vy Koppla Schema + vy Koppla Schema + resurs Visa skillnad mellan Schema och Arbetspass Koppla resurs
  DokumentationMar 15, 2016