Search

Help

Page 2 of 2. Showing 17 results (0.015 seconds)

 1. BG2616.pdf

  personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke … undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs
 2. FAQ

  frågor här) När kan man justera texterna för samtycke (epost, sms och utskick) i Cloud? Kan jag använda lokal RS232-hårdvara såsom läsare i Cloud? När kan
  BRP CloudFeb 26, 2020
 3. Inställningar GDPR

  sig på nytt. Ålder för att slippa förälders samtycke vid registrering När en registrering av en person under denna ålder sker via BRP eller kundrutinerna så kommer systemet be personalen att fråga om en förälders samtycke. Kräv personnummer vid personkoppling för arrangemangsdeltagare Kräv personnummer vid
  DokumentationApr 05, 2018
 4. Checklista vid tillfällig stängning av anläggning

  I de fall ni önskar göra ett utskick till samtliga kunder med aktivt abonnemang eller värdekort via SMS eller E-post utan att ta hänsyn till samtycke (GDPR
  DokumentationMar 30, 2020
 5. Meddelandemallar

  måste bekräftas. Samtycke vid registrering av barns personuppgifter   SMS vid inbokning från reservlista SMS-meddelande som skickas ut till deltagaren
  DokumentationAug 08, 2018
 6. Automatisk uppföljning

  produktetiketten används till något annat, se nedan. Persongrupp Tar enbart med personer som hör till den valda gruppen. Kritisk Gör utskick även om samtycke
  DokumentationNov 14, 2019
 7. 25

  : Föräldrars samtycke i kundwebb GDPR: Begränsa tillgång till personuppgifter (dölj fält) GDPR: Frikoppla avtal, fakturor, autogiro, avtalegiro etc vid anonymisering
  DokumentationApr 25, 2018