Search

Help

Page 1 of 2. Showing 17 results (0.008 seconds)

 1. Samtycken

  Kontaktregister > Inställningar > Samtyckesmall samtycke-meny.png Samtycken Kontaktregister > Inställningar > Samtycke samtycke.png I denna dialogen definieras … samtycke. Om man väljer att ta bort ett samtycke går man miste om informationen om vilka personer som har gett just det samtycket därför rekommenderas att
  DokumentationSep 06, 2019
 2. GDPR

  > Kategori > GDPR. Vissa inställningar är bara tillgängliga om tillvalet "GDPR Tools" beställts och har aktiverats i installationen. Avtal och samtycke … ) Observera att även om Systemet hindrar massutskick från personlista när samtycke till massutskick via e-post saknas, kan enstaka mail eller
  DokumentationMar 25, 2019
 3. BRP Systems - GDPR - Mjukvara.pdf

  Avtal och samtycke (basfunktionalitet) Information Enklast ses alla köp av tjänster och andra produkter som ingångna avtal. För att leverera tjänsten … samtycke för massutskick vid registrering i internetbokning. ● Vid manuell registrering ändras förvalt värde för massutskick till nej. ● Vid manuell registrering av
  Dokumentation / … / GDPRJan 16, 2018
 4. BG600P.pdf

  kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. BG 600 P dec 10 www.bgc.se Datum Autogiroanmälan, medgivande … . Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får
 5. exempel_autogiromedgivande.pdf

  . Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt … villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas
  Dokumentation / … / AbonnemangsavtalFeb 11, 2011
 6. BRP systems (Inlösen Ehandel) 160531.pdf

  i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Säljföretaget kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin
  Dokumentation / … / InternethandelMay 31, 2016
 7. Kundblankett Fysisk BRP Systems.pdf

  för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Säljföretaget kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas
 8. Kundblankett Fysisk BRP Systems.pdf

  för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Säljföretaget kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas
 9. tellermall.pdf

  i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Säljföretaget kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin
  Dokumentation / … / InternethandelJan 25, 2017
 10. ALLMÄNNA_AVTALSVILLKOR_090114.pdf

  till hörande Tjänster får endast överlåtas av Kunden till annan efter skriftligt samtycke från Bolaget. 14.2 Bolaget äger rätt att, utan samtycke från