Search

Help

Page 1 of 27. Showing 261 results (0.027 seconds)

 1. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  "Matcha abonnemang på".BRP:s support kan hjälpa till att ändra på den. Den har följande lägen:I internetportalen så får man automatiskt debitera nästa period på … har alla de rättigheter som det nya abonnemanget kommer att ge. Säljs ett abonnemang utan rättigheter kommer det matchas på produkt.   Skapa alltid nytt
  BRP CloudFeb 14, 2019
 2. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  man automatiskt debitera nästa period på befintligt abonnemang om produkten på det nya och det gamla är den samma. Inställningen som styr detta heter "Matcha … rättigheter kommer det matchas på produkt.   Skapa alltid nytt abonnemang efter matchning Vill man alltid skapa ett nytt abonnemang som börjar dagen efter
  DokumentationSep 11, 2018
 3. Abonnemang

  Ett abonnemang kan kräva medlemskap i företaget/föreningen för att få nyttjas. Vid köp av ett sådant abonnemang kommer medlemsabonnemang automatiskt läggas till … kan abonnemangsförsäljningen visas för ett förvalt abonnemang och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en
  BRP Webb 2.0Nov 27, 2019
 4. Abonnemang via Internet

  (Internetbokning) > "Teckning av abonnemang" (detta aktiverar två menyval, "Teckna abonnemang" och "Abonnemang" som visar abonnemang som kunden redan har). För att nya kunder ska kunna registrera sig och köpa abonnemang är det lämpligt att aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Nyregistrering av användare". Om
  DokumentationNov 29, 2019
 5. Abonnemang

  Ett abonnemang ger innehavaren vissa rättigheter. Det kan vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista, det beror helt på abonnemangsprodukten som abonnemanget är baserat på. Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp det
  DokumentationApr 30, 2019
 6. Objektet abonnemang (produkt)

  Endast för nyregistrerade kundeProdukter > Produkter, typ "Abonnemang" Namn: Välj gärna namn som associerar till abonnemangets rättigheter … eller inte, AG ger ofta rabatt. Exempel: Gymkort Helår AG. Flik "Abonnemang" Vänstra kolumnen Bindningstid: Anger under hur lång tid som kunden
  DokumentationNov 29, 2019
 7. Sälja abonnemang

  Sälja ett abonnemang i kassan Följande kapitel beskriver flödet för att sälja ett en abonnemangsprodukt i kassan. skapa_abonnemang.PNG Bild 1, skapa abonnemang Beskrivning flöde Sök upp personen som ska betala abonnemanget, eller skapa en ny person om han/hon inte finns i BRP sedan tidigare.       a. Om man inte
  BRP CloudFeb 14, 2019
 8. Abonnemang (statistik)

  Abonnemang Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang? "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period. "Ingående" - alla abonnemang som är giltiga vid periodstarten. "Förnyade" - Abonnemang som löper ut under vald period och där ny debitering har skett. Abonnemang
  DokumentationAug 10, 2012
 9. Sälja abonnemang

  abonnemang i kassan Gå till kassan. Klicka "F9" eller "Sök". Sök upp personen som ska betala abonnemanget, eller skapa en ny person om han/hon inte finns i BRP sedan tidigare. Välj abonnemangsprodukt från produktmenyn till höger. Nu kan det göras en kontroll mot kundens befintliga abonnemang, se Abonnemangsmatchning
  DokumentationAug 10, 2017
 10. Byta abonnemang

  På varje abonnemang finns en knapp "Byt" som låter kunden använda värdet på återstoden av den tid som debiterats för abonnemanget till att betala första tiden på ett abonnemang av en annan typ. Efter bytet kan du i kundens abonnemangslista se hur det förra abonnemanget avslutats och hur det nya abonnemanget istället
  DokumentationJun 12, 2017