Search

Help

Page 1 of 3. Showing 21 results (0.006 seconds)

 1. matcha_produkter.png

  Konfiguration 2.0 / … / QuinyxJun 30, 2017
 2. Quinyx

  genom att i menyn välja Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha produkter. I och med valet öppnas ett fönster med med tre olika kolumner, produkt, id, namn. matcha_produkter.png Bild1: Matcha produkter I och med att fönstret öppnas kommer det automatisk ske en hämtning av produkter från Quinyx. Här mappar man
  Konfiguration 2.0Sep 22, 2017
 3. Objektet elektroniskt medgivande

  uppgett i sin internetbank. Kan ändras av er. Om BRP inte lyckas matcha E-Medgivandet mot ett medgivande som inväntas så kan ni skriva in betalarnummer här. Personnummer: Uppgift från BGC. Används av BRP för att matcha E-Medgivandet om inte betalarnummer ovan är korrekt inmatat. BGC-ID: Unikt ID från BGC
  DokumentationJul 07, 2011
 4. Bankgiro Inbetalningar (OCR)

  läsa in samma fil flera gånger. När filen lästs in skapas en inbetalningsjournal som exakt ska matcha filens innehåll. Det belopp som konteras mot bank på rapporten ska matcha insättning på bankkontot.  
  DokumentationMar 10, 2015
 5. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  "Matcha abonnemang på".BRP:s support kan hjälpa till att ändra på den. Den har följande lägen:I internetportalen så får man automatiskt debitera nästa period på … har alla de rättigheter som det nya abonnemanget kommer att ge. Säljs ett abonnemang utan rättigheter kommer det matchas på produkt.   Skapa alltid nytt
  BRP CloudFeb 14, 2019
 6. Abonnemangsmatchning vid försäljning

  man automatiskt debitera nästa period på befintligt abonnemang om produkten på det nya och det gamla är den samma. Inställningen som styr detta heter "Matcha … rättigheter kommer det matchas på produkt.   Skapa alltid nytt abonnemang efter matchning Vill man alltid skapa ett nytt abonnemang som börjar dagen efter
  DokumentationSep 11, 2018
 7. Indrivning och inkasso

  bankgironummer som används för bankgiro inbetalningar i BRP. Se Konteringsexempel för exempel Sedan 2018.4002 matchas inbetalningar mot inställningen 'inkassoMatchList'. Inställningen är en semikolon-separerad lista med formatet '<namn på inkassobolag>,<radnummer för extrainfo>;..'. Namn på inkasso matchas emot rad 26 i
  DokumentationJun 26, 2019
 8. Omatchade inbetalningar

  prickas av i BRP men ändå härrör till BRP. Från och med version 25.185 så finns systemstöd för att matcha omatchade inbetalningar. De läggs då i en lista som … omatchad inbetalning avser så markerar du en omatchad inbetalning i listan och klickar på knappen "Matcha". Du anger där fakturanummer och får bekräfta valet. Då
  DokumentationMay 04, 2017
 9. BRP Systems - GDPR - Mjukvara.pdf

  försök att registrera en person, matcha automatiskt telefon och personnummer (Sverige) mot listan och hindra vid träff registrering med hänvisning till
  Dokumentation / … / GDPRJan 16, 2018
 10. Import och export av kunder

  matchImportOnPersonNumber=true för att få excel-importen att matcha på personnummer. Observera att personnummer då ska finnas i id-kolumnen. Det finns även en inställning
  DokumentationSep 01, 2015