Search

Help

Page 1 of 2. Showing 12 results (0.006 seconds)

 1. MailChimp

  Förutsättningar MailChimp Gratiskonton tillåter bara en lista/audience vilket gör att BRP inte kan skap sin lista om den redan finns. Ta bort standardlistan … (inställningsbart) Egendefinerade fält i mailchimp listan. Person group Text Persongrupp medlem tillhör Region Text Region personen tillhör (sätts på
  Konfiguration 2.0May 08, 2020
 2. Customer Retention

  Förutsättningar Lägsta version med Churn prediction men inte MailChimp eller push är 2019.1408 En installation av BRP Cloud. Vi kan i dagsläget endast … vara satt till "Scheduled" (aktiverad) Tillval: Mailchimp konfigurerat enligt MailChimp Konfiguration mailchimpFromAddress mailchimpFromName Syncen bör
  Konfiguration 2.0Jul 01, 2020
 3. FAQ

  i resursvyn? Genom att klicka på resursens namn. Sales Management När kan man använda Mailchimp i Customer Retention? Mailchimp kan användas som en åtgärdskanal för kommunikation med deltagare av ett segment. Förutsätter att Mailchimp är korrekt konfigurerat i BRP. Generellt Hur fungerar automatutloggning i
  BRP CloudFeb 26, 2020
 4. Utskick bilagor

  Placeholder sida för attachments som vi skickar med i utskick med mailchimp /anders 2014-01-27
  DokumentationJan 27, 2014
 5. Integrationer

  Timeline     Mailchimp     21grams (fakturaprint)     Pagero (efaktura B2B)         Övriga register Bisnode (personuppgifter) se
  DokumentationJun 26, 2019
 6. BRP Systems - GDPR - Mjukvara.pdf

  överför personens e-postadress till ett externt e-postsystem, exempelvis MailChimp. På så sätt kan ni informera kunder om era tjänster trots att personen … externt e-postsystem, exempelvis MailChimp, förutsatt att “Tillåt massutskick via e-post” är aktiv. Rutiner Om funktionen aktiverats och det vid markering
  Dokumentation / … / GDPRJan 16, 2018
 7. BRP funktionalitet

  Ordinarie program Personregister Avancerad CRM-hantering Personuppslagning Postnummeruppslagning SMS och e-postutskick Automatiska uppföljningspunkter med utskick vid händelser (ny kund, medgivande saknas, födelsedag etc) Integration med MailChimp för snygga utskick  Kassa Komplett kassa med koppling till
  DokumentationJun 26, 2019
 8. Samtycken

  ställen: * För att avgöra om en person ska synkas till MailChimp. * För att avgöra om en person ska synkas till Carma. * Vi kollar på detta om man från person
  DokumentationSep 06, 2019
 9. Automatisk uppföljning

  . Kanal SMS, E-post, Carma, MailChimp eller marknadsaktivitet till kundansvarig. På SMS och E-post tas hänsyn till ej massutskick-flaggan på kundens personkort … secondline / thirdline För MailChimp, se här: MailChimp konfiguration https://dok.brpsystems.se/confluence/display/K2/MailChimp Tid Vilken tid på dygnet
  DokumentationNov 14, 2019
 10. Inställningar GDPR

  maillista vid anonymisering (Addon GDPR-tools) Lägger anonymiserade personer i en extern maillista på MailChimp/Carma för att kunna kontakta i framtiden
  DokumentationApr 05, 2018