Search

Help

Page 4 of 4. Showing 31 results (0.031 seconds)

  1. 25

    väntelistan fungerar korrekt.  Inpassering: Möjlighet att för abonnemangsprodukter ställa in max antal inpasseringar per dag eller kalendervecka. Detta ersätter … : Inpasseringsfönstret (F4) visar inpasseringar via RCO R-card i realtid. Inpassering: Stöd för att hantera grupper av besökare Inpassering: Små justeringar
    DokumentationApr 25, 2018