Search

Help

Page 3 of 4. Showing 31 results (0.009 seconds)

 1. Företagsklippkort

  med vilken dag man ska ta med klipp på fakturan. Senare inpasseringar ligger kvar som en skuld på klippkortet. Fullfölj faktureringen och en faktura skapas per
  DokumentationApr 12, 2017
 2. BRP Kontroll

  inpasseringar via API" Testkör enligt ovan Felsökning BRP Kontroll och BRP Inpassering    
  DokumentationJan 19, 2018
 3. ASSA ARX

  ARX-läsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP. BRP skickar information om
  DokumentationSep 24, 2019
 4. Inställningar Basuppgifter

  meddelandedialog vid inpassering:   Visa läsare/inpasseringar för alla anläggningar: Om denna är påslagen så visas inpasseringar och läsare som tillhör andra
  DokumentationJul 13, 2018
 5. Sälja klippkort i kassan

  går inte att efter försäljningen manuellt ändra antalet klipp på ett klippkort. Antalet klipp kan endast minskas genom inpasseringar eller försäljning av
  BRP CloudFeb 18, 2019
 6. Varför kan inte kunden passera in?

  av vilken typ av abonnemang eller entré som kunden löser. Rättigheter ger innehavaren behörigheter till utvalda inpasseringar. Kontrollera vilken rättighet
  DokumentationNov 20, 2013
 7. Inställningar Installation

  kortnummer kan göra en inpassering på en och samma läsare (gäller både värdekort och abonnemang), i minuter. För täta inpasseringar registreras som nekade
  DokumentationApr 02, 2015
 8. R-Card M5

  (se Besök). En R-cardläsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP. BRP
  DokumentationApr 20, 2015
 9. Begreppslista

  Inpasseringar som behandlas som ett besök är: första inpasseringen per abonnemang och dag. första inpasseringen per entré och dag. alla inpasseringar där
  DokumentationFeb 06, 2013
 10. 24

  MessageService som är en egen meddelandetjänst. För att få säkrare uppdatering mellan klienter vid inpasseringar och bokning i schemat. Lagt till "Felaktig adress" i
  DokumentationJan 12, 2012