Search

Help

Page 2 of 4. Showing 31 results (0.024 seconds)

 1. Digis

  . Läsare som bifogas i ärendet ska ha "Används för externa inpasseringar via API" aktiverat. Trigga en synk genom att spara ett aktivt abonnemang, gå in på
  DokumentationJul 26, 2019
 2. Systembeskrivning - BRP Systems 2013-08-12.pdf

  obetalda abonnemangsfakturor  Synkronisering av kort och inpasseringar mot IBC Offline  Synkronisering med Metra  Förnyelse av licensnyckel  Synkronisering
  Dokumentation / … / Leverans och utbildningSep 05, 2013
 3. Sälja klippkort i kassan

  ditt klippkort och en dialog för detta visas. För klippkort för inpasseringar finns möjligheten att styra vilka som kan passera in på detta klippkort. Kom i … genom inpasseringar eller försäljning av klippkortets entré för klippkort för inpassering eller försäljning av produkter för klippkort som används som
  DokumentationAug 10, 2017
 4. Läsare och in- utpasseringsrättigheter

  , dörrar som ger tillgång till obemannad anläggning eller en dörr till en SPA-avdelning i en simhall. Minsta tid mellan inpasseringar: Ange efter hur många sekunder som BRP ska tillåta ytterligare inpassering med ett och samma kort/armband (oberoende av produkttyp). Efter första besöket registreras inga inpasseringar
  DokumentationFeb 17, 2014
 5. Wellness Cloud

  (MWC) utvecklas av Technogym och är ett system för medlemmars träninghistorik och mål. BRP skickar personuppgifter, medlemskap, inpasseringar samt deltagande … personkortet och kryssa ut "Tillåt publicera bild offentligt". Bilden för denna person kommer då inte längre att synkas. Inpasseringar När en kund passerar genom en
  DokumentationSep 30, 2015
 6. Inpasseringstyper

  antal inpasseringar per dag och typ. Den tas ut per månad och går att filtrera på affärsenhet, kortläsare och inpasseringstyp. passagestatistik.jpg
  DokumentationFeb 17, 2014
 7. Internetregistrering

  träningssystem, t.ex. Technogyms Wellness System. Tillåt synk. av aktiviteter Tillåter att man synkar över information om inpasseringar och deltagande
  DokumentationMay 30, 2012
 8. Kundkiosk

  inpasseringar som sker via kiosken med olika inpasseringstyper. Läs mer om detta under Inpasseringstyper.
  DokumentationAug 10, 2017
 9. Customer Retention

  /inpasseringar registrerade i systemet. Endast "ny"-besök gäller, d.v.s endast ett besök/dag räknas, även om personen har besökt anläggning flera gånger under
  Konfiguration 2.0Nov 20, 2019
 10. 23

  ångra inpasseringar. Det görs med knappen "Ångra" i Kontaktregister - Passagehistorik. Det går att ha olika typer av inpasseringar och ta ut statistik utifrån … möjligt att koppla en resurs till en läsare. Om detta görs kommer inpasseringar i den läsaren automatiskt att boka in kunden på nästa gruppaktivitet i den
  DokumentationSep 06, 2007