Search

Help

Page 1 of 4. Showing 32 results (0.008 seconds)

 1. Besök

  sstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök: Första passeringen per abonnemang och dag Första passeringen per entré och dag Alla … se samtliga inpasseringar, se Kontaktregister > Passagehistorik. Inpasseringar (graf) Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Inpasseringar
  DokumentationJun 01, 2017
 2. Passagehistorik

  Kontaktregister > Passagehistorik Passagehistoriken visar inte bara godkända inpasseringar utan visar resultatet av alla läsningar på era passageläsare … kortnummer Värdekort Alla passager gjorda med ett specifikt värdekortsnummer Läsare   Endast besök Visar nya besök, ej nekade inpasseringar
  DokumentationFeb 12, 2013
 3. Entré

  med entrén först (Gäller endast offlineskåp). Tillåt flera inpasseringar: Gör att kunden kan passera igenom flera inpasseringsläsare så länge … kontrolleras av samma Gantner-läsare. Beteende vid passager Om du har giltighetstid 00:00 och du inte tillåter flera inpasseringar så förbrukas entrén om man
  DokumentationMar 09, 2020
 4. Inpasseringsfönster

  inmatning kommer inpasseringen att registreras genom den läsare som valts i kontrollen "Läsare:". Om ni fyller i fältet "Visa alla inpasseringar" så visas alla inpasseringar genom alla läsare som registrerats på anläggningen. Urkryssad visas bara de inpasseringar som är gjorda på den valda läsaren (fältet "Kortläsare
  DokumentationAug 10, 2017
 5. Detaljerad versionsinformation

  värdekortsnummer i passagehistorik Åtgärdat fel som uppkom för vissa datumintervall i statistik för inpasseringar Stega mellan objekt i detaljvy uppdaterar markering i listvyn Kontrollerar inte arbetspass i samband med kopiering Inpasseringar per anläggning visar inte längre fel vid kopiering av rader,samt rapport Fix avancerat
  BRP Cloudyesterday at 02:10 PM
 6. Inpassering arrangemang

  . Inpasseringstyper Används för statistikändamål. Bestämmer vilka inpasseringstyper som ska sättas på inpasseringar för deltagare respektive sällskap.  Tilldela … ex vara en förälder då deltagaren är ett barn. DeltagareArrangemang.png Inpasseringar När passering sker med kortnummer på en deltagare/sällskap kommer
  DokumentationFeb 10, 2017
 7. Träningsstatistik på Internet

  att visa detaljerad information för den månaden (Anläggning, Tid och Namn). Träningspass byggs upp av inpasseringar och deltagande på gruppaktiviteter. På … finns en möjlighet att sätta Inpasseringstyp. Gör man det kommer inpasseringar skapade utifrån dessa produkter att få ett namngivet Träningspass. Detta
  DokumentationApr 04, 2018
 8. BRP Inpassering

  är en app för Android som kan läsa medlemskort och göra inpasseringar t.ex. för gruppträningspass som hålls utomhus. Appen kan hantera de flesta typer av kort … i appen för att aktivera Välj en läsare per anläggning och kryssa i "Används för externa inpasseringar via API". Lägger du upp en ny port så måste du
  DokumentationJun 08, 2016
 9. Utbildning - Rättigheter och inpasseringsrättigheter

  Best practice Utbildning - Inpasseringsvyn Inpasseringsvyns komponenter Inpasseringar Kunduppgifter Rättigheter Abonnemang Bokningar Manuell inpassering Sök upp kund manuellt med "F9". Komma åt aktuell kunds personkort Gå igenom hur man vid "röd gubbe" kan hitta orsaken till varför inpassering ej
  DokumentationSep 02, 2016
 10. Inpassering

  med tjänstebokning Schemalagd öppning av dörrar Externa inpasseringssystem Externa inpasseringssystem kontrollerar inte inpasseringar direkt mot BRP
  DokumentationApr 19, 2016