Search

Help

Page 1 of 2. Showing 17 results (0.022 seconds)

 1. SMS

  SMS vid inbokning från reservlista Om man vill att det utöver e-post ska skickas ett SMS till deltagaren när denne blivit inbokad från reservlista Inställningar: Skicka SMS vid inbokning från reservlista: Automatisk uppföljning För mer information Automatisk uppföljning
  Dokumentationyesterday at 10:46 AM
 2. Medspelare

  att Inställningar > Meddelanden > "Bokningsinformation till medspelare" ser ok ut. Bokning i BRP Inbokning av första spelaren Markera en ledig tid i … många som en inbokade på bokningen, en av två i detta fall. Inbokning av medspelaren Stäng beställningen. Markera bokningen och klicka på "Boka" Sök upp
  DokumentationNov 29, 2019
 3. Varför tappades gruppaktivitetsbokningen bort?

  fliken "Historik". Händelser som loggas/visas är: In/avbokning av deltagare på deltagarlistan Inbokning av deltagare från väntelistan till
  DokumentationOct 18, 2011
 4. Reservlista för gruppaktiviteter

  ) > "Skicka SMS vid inbokning från reservlista" markeras. Övriga inställningar för att utnyttja SMS-tjänster, se SMS. Lägg till kunder på reservlista för … . Genomför gruppaktivitetsbokningen på "vanligt sätt". Kunden tas automatiskt bort från reservlistan. Bekräfta genom att klicka på "OK". Meddelande vid inbokning
  DokumentationAug 28, 2015
 5. Reservlista för arrangemang

  . Ange t.ex. starttidpunkt och övriga önskemål. Boka arrangemangsplats åt kund från reservlistan Kunderna meddelas inte automatiskt vid inbokning från
  DokumentationAug 28, 2015
 6. Meddelandemallar

  användare ber om att få sitt lösenord skickat till sig. Brev vid inbokning från reservlista E-postmeddelande som skickas ut till deltagaren som bokats en … måste bekräftas. Samtycke vid registrering av barns personuppgifter   SMS vid inbokning från reservlista SMS-meddelande som skickas ut till deltagaren
  DokumentationAug 08, 2018
 7. Dropin och avbokning av noshows

  skulder vid manuell inbokning. Kundkiosken gör dock dessa kontroller även vid bokning av dropin. Skapa en dropinplats manuellt När ni bokar in dropinplatser
  DokumentationMay 21, 2019
 8. Objektet resurs

  ) kan väljas. Meddela bokningsförändringar via: Anger hur bokningsförändringar (Inbokning/Avbokning/Ombokning) ska meddelas till resursen. Går endast att väljas
  DokumentationMay 15, 2017
 9. Inställningar Bokning

  dagar fram i tiden. Skicka SMS vid inbokning från reservlista: Används om man vill skicka SMS till kunder så att de blir varse om att de har blivit inbokad från
  DokumentationMay 04, 2017
 10. Bokningsregler och avbokningsregler

  större) Rekommendationer Gruppaktiviteter Får bokas senast inpå: 1 timme Senaste inbokning från reservlista: 2 timmar Får avbokas senast inpå: 58 minuter
  DokumentationAug 10, 2017