Search

Help

Page 1 of 4. Showing 36 results (0.01 seconds)

 1. Loggning och historik

  Samtlig loggdata enligt nedan punkter sparas ner till en bakomliggande kundspecifik databas. I varje punkt presenteras hur man som användare kan komma åt historisk loggdata/information. Observera att för viss historik kan det krävas att användaren har rätt roll för att få ta del av den informationen. Loggning
  BRP CloudFeb 19, 2019
 2. Notifiering till kund och resurser

  . Historik I BRP-klienten skapas det en historik-loggning varje gång som notifieringar skickas till kund och resurser. Öppna upp bokningen i BRP-klienten och välj fliken Historik för att se vilka som blivit notifierade. Historik-loggning
  BRP OnlineMay 16, 2017
 3. Loggning betalsätt

  Varje betalsätt har en egen historik som registrerar ändringar gjorda av användare, detta går att se från vyn för den enskilda produkten. Historik för ett betalsätt: image2019-2-18 13:51:26.png
  BRP CloudFeb 18, 2019
 4. Loggning produkt

  Varje produkt har en egen historik som registrerar ändringar gjorda av användare, detta går att se från vyn för den enskilda produkten. Här går det bland annat att se all förändring av priser, konto och moms för produkten.  Historik för en produkt: image2019-2-15 16:46:4.png
  BRP CloudFeb 18, 2019
 5. Loggning konton

  Varje konto har en egen historik som registrerar ändringar gjorda av användare, detta går att se från vyn för det enskilda kontot. Här går det bland annat att se all förändring av moms.  Historik för ett konton: image2019-2-18 13:39:43.png
  BRP CloudFeb 18, 2019
 6. Konvertering från DL (DataLasse)

  Värdekort (ligger i en separat databas, FrontDesk , kom ihåg att be om den ifall nedanstående ska med) Klippkort Presentkort Faktura historik Inga fakturor konverteras. Däremot viss historik kring datum, belopp, betalare som läggs under historikfliken på abonnemanget. Kundfoton Foton på kunderna kan föras över.
  DokumentationSep 21, 2016
 7. Loggning priser

  Alla prisändringar som sker i kassan kommer att registers i händelseloggen, se Händelselogg. Prisändringar av produkter loggas i produktens historik, se: Loggning produkt
  BRP CloudFeb 18, 2019
 8. Kassa

  (Z-dagrapport och X-dagrapport) Loggning och historik
  BRP CloudNov 01, 2019
 9. Fakturadistribution

  är skickad ändras status till "Skickad" och det skrivs i fakturans historik när och till vem fakturan har skickats. (Se Faktura-dialogen > fliken "Historik … ner).  När fakturan är skickad ändras status tillbaka till "Påminnelse" och det skrivs i fakturans historik när och till vem fakturan har skickats. (Se
  DokumentationSep 25, 2019
 10. Personkortet - Bokningar

  kundens bokningar genom att klicka på: Knappnamn Ger resultat Alla Kundens samtliga bokningar i BRP (se under Historik för att se avbokade … startdatum inom valt datumintervall. Historik Detaljerad information om ändringar av respektive bokning. Se "Resultat i Historiken" nedan för mer
  DokumentationApr 27, 2011