Search

Help

Page 4 of 4. Showing 40 results (0.015 seconds)

 1. R-Card M5

  (se Besök). En R-cardläsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP. BRP
  DokumentationApr 20, 2015
 2. Beställning av tjänster från BRP

  rapport för varje gruppering. Om ni önskar beräkningar måste varje beräkning beskrivas (t.ex. en summa beskrivs som en summering av antalet besök som kunden
  DokumentationJan 10, 2012
 3. PT via AG

  i kassan, som vanligt. Aktivera klippkortet (värdekort) Klippkortet används för att reglera och hålla reda på antal besök. Detta måste dock aktiveras i
  DokumentationJan 30, 2012
 4. Wellness Cloud

  läsare som ger "Nytt besök", (normalt första besöket i entréläsaren) så skickas detta till MVC. Dessa återfinns i MVC på medlemskortet under fliken Aktiviteter
  DokumentationSep 30, 2015
 5. Automatisk uppföljning

   (positivt heltal) exempel: days=10,maxGap=30  Ny medlem för X antal dagar sedan och har mellan Y och Z besök Tar ut personer som filtret "Ny medlem för X
  DokumentationNov 14, 2019
 6. Utbildning - Kundhantering

  Besök Roller Alla som har rätt att använda BRP har en roll. Du kan skapa nya roller om de rättigheter du vill ha saknas. De förinställda rollerna är
  DokumentationSep 02, 2016
 7. E-post

  ". Bilden visas nu i brevet. För mer information om hur man skickar e-post med html, besök följande sida: http://www.anandgraves.com/html-email-guide
  DokumentationApr 13, 2017
 8. Registrera ny organisationskund

  applicera en rabatt oberoende av antalet besök, så kommer priset som presenteras i steget för produkten vara inklusive rabatt. Är det däremot konfigurerat på ett sådant
  BRP OnlineJan 16, 2018
 9. GDPR

  (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) Hantera frågor, reklamationer och återköp (bokningar och köp … "Anonymous". Detta rensar bort alla personuppgifter men behåller personobjektet, bokningar, besök mm. Frikoppla avtal vid anonymisering (eftersom avtal
  DokumentationMar 25, 2019
 10. 25

  medlem som gjort mellan 2 och 10 besök. http://dok.brpsystems.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=43844189" Uppföljningspunkt: Skicka e-post till personer … förfallen. Inpassering: GAT-läsare ger inte Statistik: Statistik -> Besök -> Inpasseringar per person, knapp för att visa valda rader i personlistan (tex för e
  DokumentationApr 25, 2018